Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp

Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp

Bộ sưu tập các bài thi chữ đẹp là tài liệu tổng hợp mẫu chữ đẹp. Gồm nhiều bài thi viết chữ đẹp của đông đảo học sinh, giáo viên và người yêu chữ đẹp trên khắp cả nước. Các bài thi được sưu tầm từ các cuộc thi các cấp. Và cuộc thi ” Viết chữ đẹp lần 2- do Group Nét Chữ Việt tổ chức”, “Viết chữ đẹp online”. Đây là cuốn tài liệu được tập hợp dành để tham khảo. Cũng như tôn vinh nét chữ việt trong các cuộc thi viết chữ đẹp. Các bài thi đa phần theo thể tự do và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Ảnh được giữ nguyên bản, kích thước không đổi nhằm đảm bảo quyền tác giả

15440488 1809409242532630 6527861975514369971 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15036513 1778460318960856 194167001533386392 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp1 - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15442263 1809410335865854 3355958557863185849 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp 15439923 1809407972532757 5207862357259943829 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15439919 1809408175866070 245342597901951550 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15421016 1809410369199184 7192490815117166637 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15418396 1809409255865962 2810060776882873665 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15400499 1809408859199335 6188050258828213361 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15400529 1804749546331933 6584274215447418942 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp

15401081 1804748132998741 5392246587722025587 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15401044 1809407285866159 4505072449826379042 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15403800 1809408595866028 7280400606957373838 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15400493 1804748172998737 96620275006193596 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15400488 1809407812532773 229471925343670955 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp

15400436 1804749346331953 6953010103874310387 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15391452 1809408189199402 8152760430654790400 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15391241 1809407789199442 7364143329101836674 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15391045 1804747936332094 6092044204265392579 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15391066 1809408649199356 397738834634292562 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15391097 1804749432998611 2094615440471984956 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15391209 1809408169199404 3569111617031710075 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15391230 1804749406331947 3598853565545667930 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15390937 1809410189199202 5154973787095798387 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15390738 1804747822998772 33896339239152172 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15390644 1804747539665467 665244640254288459 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15385528 1809407955866092 2500999391793908845 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15385274 1809407105866177 8024432776206510936 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15380745 1809408405866047 2366088289211660531 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15380787 1804747332998821 3793182149896950586 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15380790 1804749286331959 1514805654842957056 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15380820 1804749316331956 593052212758113335 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15380844 1809409969199224 4669127150723005159 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15380729 1804747842998770 3226803855999350712 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15380729 1804747516332136 2081239699752438938 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15380549 1804747079665513 6547967800223801708 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15380461 1804747162998838 5735435549865389870 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15380280 1809407505866137 2031284461800147943 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15356653 1809407985866089 3948456255036296010 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15356677 1804747322998822 8411387818522259729 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15369063 1809409582532596 9072440161798854046 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15369095 1809409562532598 4859406361136204868 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15369160 1809408605866027 8775023863908516892 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15356652 1804749156331972 7959188760913122382 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15356632 1804748052998749 6070441731707575087 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15356625 1804749022998652 5283770146637807062 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15356584 1804747666332121 8863262376093993069 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15356572 1804747016332186 5517503526615465154 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15355693 1804748569665364 1753910946940952476 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15355739 1804749452998609 7688471469967451078 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15355780 1804747099665511 4126316710236013496 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15356495 1804749119665309 2891003700004072351 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15356512 1804749536331934 6035417720615915754 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15355635 1804747512998803 4293067354248626226 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15355630 1804747336332154 2062487434187127288 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15350657 1804748249665396 507459797539388296 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15350586 1804747186332169 4101592168661235417 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15349593 1804749086331979 6970953356172609330 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15349620 1804747692998785 1280684763646946467 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15349624 1804748709665350 7926392495519053939 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15350453 1804748832998671 1937239086393630544 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15350556 1809407299199491 3941971728495442541 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15338824 1804749012998653 3676684674826686243 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15338860 1804747972998757 4471268659109900452 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15338872 1809408839199337 2674143705208550843 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15338880 1804747302998824 1334196669052531056 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15349570 1804747872998767 918415007580323732 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15338798 1809407762532778 5744464042083631867 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15338787 1804747096332178 8750909945270280696 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15338689 1809410165865871 7087455651591219270 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15338635 1809408162532738 731055966738567446 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15337447 1804748076332080 3359739318911617560 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15337448 1804749096331978 3295625624623929755 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15337586 1804747586332129 2709380586753997086 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15337593 1809407979199423 1483535738427663734 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15337639 1804747836332104 7200589310591378958 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15337444 1809407695866118 5522286934573265564 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15337410 1809406829199538 2416370240634863024 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15337409 1809410205865867 3972931872606500787 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15337384 1809407462532808 464883180386821183 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15337375 1809408615866026 4836616056402225421 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15327278 1809408909199330 8229367610055254444 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15327292 1809407112532843 8958246959896940870 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15327354 1804749209665300 2197946967520671196 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15327427 1804747612998793 4451622197608767249 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15327453 1804748906331997 2429785095729522974 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15327238 1804747092998845 4267509983242728428 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326588 1809406819199539 4571817562259096121 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326535 1804747606332127 3713128222514364964 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326464 1804748069665414 3454711100244789939 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326412 1809410355865852 7884775901720622501 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326337 1804747419665479 5969249321145282315 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326338 1804747646332123 3136076999757466588 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326385 1804749512998603 5049676444964004322 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326387 1809407079199513 6060372384579341981 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326396 1809409925865895 5772857847979496995 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326144 1809409612532593 7541681195875035765 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326049 1809406799199541 8351722202936189368 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15326028 1809408432532711 2739454001733191794 o - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15319257 1804747432998811 203683908015227792 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15319249 1804747182998836 6009268804403651218 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15319143 1804747846332103 4616600609647038687 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15319191 1804748219665399 5025826874437856216 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15319221 1809409945865893 8551599585406496232 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15319225 1809407289199492 4632115698741217059 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15319143 1804747189665502 1331442352886534993 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15319072 1809408415866046 7772601091588811662 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15319060 1809407249199496 9128524604766690338 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15317973 1804747919665429 1190629197537178094 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15317934 1804748752998679 6559581540861811251 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15284845 1804748866332001 1720892711395929414 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15284897 1804749439665277 110057622462646303 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15284898 1804749226331965 2756472349730637638 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15284942 1809408905865997 2514069417327321671 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15285095 1809408399199381 9214428062283100033 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15284816 1804749276331960 5754850993594670853 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15284173 1804748579665363 1547994834320800736 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15284167 1804748946331993 6039755643381293824 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15284157 1804748146332073 787181469420697959 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15283906 1809410125865875 7791441471288476805 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15267965 1804748682998686 5682398259276538371 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15267966 1804747386332149 6503785897854870694 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15267996 1804748889665332 7415655787814971548 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp

15268020 1804748612998693 3406886478535476409 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15268063 1804748576332030 7062138492831400093 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15267861 1804749242998630 1689798098804489232 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15267815 1804747469665474 8678542518827425546 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15267768 1804748062998748 6218173887147390480 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15267682 1804748156332072 1251697761089964887 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15267507 1804748102998744 6458266349458275401 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15192711 1778445312295690 8938879611025824300 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15203116 1778452235628331 7366980496044243031 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15219470 1778451055628449 329100119672955974 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15220237 1778457622294459 3085500458884484345 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15241762 1804749099665311 5875936666711327306 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15192685 1778453298961558 3103211395665929468 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15192652 1778460512294170 8397333358440681533 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15181560 1778457575627797 1396165011627721266 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15181449 1778445965628958 8379920386533462085 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15181325 1778455068961381 6216778007238841940 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15109580 1778449148961973 5469525948690222285 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15135927 1778443718962516 6172551825120040605 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15179029 1778454028961485 6565599563013331097 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15181190 1778452142295007 2842435389465401492 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15181282 1778452428961645 6145379933632235974 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15107426 1778446415628913 5958137733644595481 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15107194 1778451148961773 3711361325470170923 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15094886 1778452625628292 3422018674851890718 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15085603 1778444955629059 1710607068054436032 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp15085458 1778449282295293 2558748406445613977 n - Bộ sưu tập các bài thi viết chữ đẹp

Các bài thi viết chữ đẹp, nét chữ hoa sáng tạo

Các bài thi đa phần đều gồm 2 bài thi. Bài thi cơ bản là bài viết nét đều trên cỡ 4 oli. Bài thi viết nét thanh nét đậm đa phần là lựa chọn chép một đoạn thơ, bài viết hoặc câu tục ngữ. Cách viết chữ đẹp phải đạt được mục tiêu nét viết đẹp, thanh thoát, đúng tỉ lệ chữ viết. Nét viết chữ sáng tạo phải đảm bảo không rối chữ, nét chữ rõ ràng, mạch lạc. Đây chỉ là một trong số những tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá về một bài thi. Về nội dung chấm một bài thi viết chữ đẹp thì với mỗi một hội đồng có thêm những yêu cầu riêng.

Các cuộc thi viết chữ đẹp

“Nét chữ, Nết người” là câu nói được người việt nhắc tới về việc luyện chữ đẹp từ trước tới nay. Luyện chữ viết đẹp với người Việt không chỉ dừng lại ở cấp tiểu học. Mà còn được đông đảo người yêu chữ là giáo viên, sinh viên và những người đi làm. Nhất là với những công việc văn phòng có hoặc không yêu cầu về chữ viết. Đã và đang được sự hưởng ứng của đông đảo người Việt. Việc luyện chữ được chú trọng hơn. Bạn có thể dễ dàng tìm được những video luyện chữ trên mạng. Được viết bằng những chiếc bút máy thiết kế riêng trong quá trình luyện chữ. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm và được sự tín nhiệm của người sử dụng. Luôn luôn tìm tòi cải tiến đem lại những lợi ích tốt nhất cho người dùng.

5/5 - (201 bình chọn)

4 Comments

  1. Pham gia hiên 10 Tháng Tư, 2019
  2. Lê hoàng anh* 7 Tháng Tư, 2020
  3. Lê hoàng anh 7 Tháng Tư, 2020
  4. 27 Tháng Mười Một, 2020

Để lại Lời nhắn