Hiển thị một kết quả duy nhất

50.000 VNĐ
12.000 VNĐ
139.000 VNĐ
139.000 VNĐ