Tag Archives: giáo dục sớm cho trẻ

Có nên áp dụng phương pháp giáo dục sớm để con thông minh?

giáo dục sớm

Có nên áp dụng phương pháp giáo dục sớm để con thông minh? Ở các nước Anh, Mỹ, Úc… khái niệm về phương pháp giáo dục sớm đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên ở Việt nam thì mới rộ lên vào những năm gần đây. Bên cạnh những thông tin tích cực về phương […]