Bút mài thầy Ánh SH 036

119.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 036  là dòng bút khác hẳn về kiểu dáng. Không tạo nên sự kệch cỡm mà tạo nên sự hài hòa về đường nét.

Đây là thế hệ bút được ứng dụng lớp sơn xước. Khi viết bút càng sử dụng lớp sơn càng sáng bóng. Bút sử dụng cho giáo viên viết mẫu cho học sinh, chấm bài cho học sinh. Hoặc người viết có thể sử dụng để ký và với những văn bản tốc ký